Nowe wozy dla OSP w regionie

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Biertułtów i Turzy Śląskiej wzbogaciły się o nowe wozy bojowe.

Mówi Jacek Jędrzejek, prezes OSP Biertułtowy. Nowe wozy docelowo zastąpią wysłużone pojazdy marki STAR, mające za sobą już kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat służby.

Mówi Iwona Wajsman, prezes OSP w Turzy Śląskiej. Fundusze na zakup nowych wozów popłynęły ze środków gminnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Poza nowymi wozami do jednostek trafiły również finansowe promesy przeznaczone na doposażenie jednostek.