ZDW w Opolu zakończył budowę mostów

Zakończyła się budowa nowego mostu w Niewodnikach, powstał on po wyburzeniu starej, pochodzącej z lat 60-tych ubiegłego wieku konstrukcji. Nowa przeprawa powstała również w Kubicach, choć starą, zabytkową, zachowano. Mówi Mirosław Sokołowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Kolejna nowa przeprawa powstała w Niewodnikach. Most  kosztował około 1,9 miliona złotych. Budowę prowadził Remost z Olesna.

Odcinki drogi stykające się z mostem zostały zmodernizowane, a przejście dla pieszych zyskało dodatkowe oświetlenie. Ukierunkowano również koryto rzeki oraz umocniono jej dno.