Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Od czerwca będą obowiązywać nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Jeśli osoba jest na wcześniejszej emeryturze lub rencie to może dorabiać, jednak tylko do pewnego poziomu. ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a po przekroczeniu 130 proc. może zawiesić wypłatę świadczenia. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Zupełnie inaczej niż w przypadku wcześniejszych emerytur czy rent jest w przypadku osób otrzymujących rentę socjalną.

Bez ograniczeń mogą zarabiać emeryci, którzy udali się na świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego czyli kobiety po 60 roku życia i mężczyźni, którzy składali wnioski kończąc 65 lat.

Są wyjątki

ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również dla renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach. Dotyczy to również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.