Nowe legitymacje dla niepełnosprawnych. Dyskietka zamiast papieru

Zamiast papierowego dokumentu – dyskietka. Zmienił się wzór i format legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Zmiany zaczęły obowiązywać od września tego roku. Czy modyfikacja oznacza, że dotychczasowe legitymacje trzeba wymienić na nowe? O to pytamy Jerzego Wiśniewskiego z Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu:

Dokument będzie wystawiany na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż: 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci), 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopnień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły sześćdziesiątki.

Zmienił się także wzór wniosku o wydanie legitymacji. Dokument będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień – podaje OIDON.