Nowe drzewa w Oleśnie

Fot: Urząd Miejski w Oleśnie

Lipa drobnolistna, klon pospolity, jarząb pospolity, głóg pośredni czy brzoza brodawkowata – to gatunki drzew, jakie posadzono w ostatnim czasie na terenie Olesna.

Nowe drzewa można znaleźć między innymi przy ulicach: Wachowskiej, Wielkie Przedmieście, Słonecznej, Wronczyńskiej, Opolskiej czy na placu przy oleskiej bibliotece. W sumie posadzono aż 160 sztuk drzew.

Nasadzenia są częścią realizowanego przez gminę projektu dotyczącego rewitalizacji terenów zieleni w Małym Parku w Oleśnie z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 86 tysięcy złotych.