Nowe drogi i ścieżki rowerowe powstaną w Krapkowicach

Ruszyła przebudowa drogi z sołectwa Steblów do Nowego Młyna. Gmina otrzymała dofinansowanie do zadania z funduszu ochrony gruntów rolnych. Odcinek o długości prawie 800 m o nawierzchni bitumicznej będzie kosztował prawie 400 tys. złotych. – To nie jedyna inwestycja, która w najbliższym czasie będzie realizowana na terenie gminy Krapkowice – wyjaśnia burmistrz Andrzej Kasiura.

W kolejnym etapie, ścieżka połączona zostanie z gogolińskim fragmentem traktu, biegnącym od ul. Krapkowickiej wzdłuż ul. Wierzbowej do ul. Kamiennej.