Nowa usługa w wodzisławskim pośredniaku

Strefa Aktywnego Seniora to nowa usługa pośrednictwa pracy adresowana do osób, które z racji wieku i nabytych świadczeń są bierne zawodowo. To odpowiedź wodzisławskiego urzędu na zgłaszany przez pracodawców deficyt wykwalifikowanych pracowników.
Utrzymująca się w powiecie wodzisławskim rekordowo niska stopa bezrobocia (około 5%) sprawia, że pracodawcom coraz trudniej znaleźć jest wykwalifikowanych pracowników. Jak się okazuje, już nawet pracownicy z zagranicy, głównie z Ukrainy, których w ciągu roku przez lokalne firmy przewija się około 3 tysięcy, nie ratują sytuacji. Stąd pomysł, by z ofertą zatrudnienia trafiać do emerytów, rencistów oraz innych osób, które z racji wieku lub pobieranych świadczeń pozostają bierne zawodowo, a mogłyby podjąć pracę.

– Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Wielokrotnie zgłaszali oni duże braki wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników – tłumaczy Grażyna Ostrowska, kierownik referatu ds. pośrednictwa pracy PUP w Wodzisławiu Śl. – Największą trudność pracodawcy mają w pozyskaniu pracowników w niepełnym wymiarze czasu. Praca, na przykład na pół etatu, młodych ludzi często nie urządza, ale może być świetną okazją dla aktywnych seniorów, którzy nie tylko zyskają okazję do podreperowania domowego budżetu, ale też do podtrzymania swojej aktywności – podkreśla.

Dyrektor PUP Anna Słotwińska-Plewka wskazuje, że w oczach pracodawców pracownicy-seniorzy mają wiele zalet. – Podkreślają przede wszystkim lojalność, wiedzę i doświadczenie takich pracowników. Z uwagi na uwarunkowania życiowe zazwyczaj są to też osoby bardziej dyspozycyjne, nie wychowujące już dzieci, co w przypadku młodych pracowników jest bardzo absorbujące – tłumaczy.
Ekonomiści coraz częściej i coraz głośniej mówią o konieczności zmiany podejścia i polityki państwa wobec problemu aktywności zawodowej ludności. W innym przypadku zmiany demograficzne mogą doprowadzić nie tylko do stagnacji gospodarczej, ale wręcz do załamania finansów państwa. Wzrastająca liczba biernych i coraz dłużej żyjących emerytów i rencistów przy jednoczesnym spadku osób aktywnych zawodowo nie tylko negatywnie wpłynie na PKB, ale mocno uderzy również w wysokość świadczeń otrzymywanych przez obecnych i przyszłych emerytów. Analitycy są zgodni: albo będzie wydłużany wiek emerytalny, albo wzrosną nakłady inwestycyjne na poprawę produktywności polskich przedsiębiorców, które obecnie otrzymują się na zbyt niskim poziomie.

Innym problemem jest stosunkowo niewysoki poziom aktywności zawodowej ludności w wieku 20-64 lata. W opinii ekspertów Konfederacji Lewiatan wskazówką dla przedsiębiorców powinno być zatem zachęcanie osób przechodzących na emeryturę do pozostania na rynku pracy poprzez mniejszą liczbę godzin w pracy oraz elastyczność zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw tym problemom i odpowiadając na potrzeby pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim uruchamia Strefę Aktywnego Seniora, w której osoby poszukujące pracy otrzymają odpowiednie dla nich oferty. Rejestracja i aktywizacja odbywać się będzie kompleksowo w ramach tzw. jednego okienka i obejmować m.in. wsparcie doradcy zawodowego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w przygotowaniu profesjonalnego cv, przedstawienie ofert pracy i kontakt z pracodawcami, a także indywidualne informacje zawodowe i porady.