Nowa sieć szkół w Mszanie

Od 1 września 2017 roku w Mszanie będzie działać ośmioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, w Połomi powstanie ośmioklasowa SP, jednak w budynku szkoły w Połomi uczniowie będą się uczyli do klasy VI włącznie, zaś klasa VII i VIII będzie dojeżdżać do budynku w Gogołowej, gdzie znajdzie się LO z wygasającymi klasami gimnazjum oraz wspomniane klasy SP z Połomi.

Taki wariant nowej sieci szkół na najbliższe dwa lata, czyli okres przejściowy wdrażania reformy, wypracowały władze gminy w ramach spotkań zespołu roboczego, powołanego przez wójta.

– Wariant ten pozwoli przez najbliższe dwa lata zachować istniejącą u nas sieć szkół, nie trzeba będzie likwidować oddziałów przedszkolnych w Połomi, nauczyciele nie stracą pracy. W tym wariancie dzieci będą się uczyć w dobrych warunkach, bez potrzeby wprowadzania zmianowości czy łączenia klas. Uczniowie są już przyzwyczajeni do tego, że dowozimy je do szkół, więc nie powinny w tym względzie odczuć różnicy – podkreśla wójt. – Te dwa lata jako okres przejściowy będą czasem na zorganizowanie nowej sieci, już bez gimnazjów – dodaje Mirosław Szymanek.

Wariant ten zyskał wstępną akceptację Kuratorium Oświaty, gdzie przedstawiciele urzędu byli 19 stycznia. Wnioski i opinie ze spotkania z kuratorem zostały przedstawione zespołowi roboczemu na dzisiejszym spotkaniu w Urzędzie Gminy. Następnym krokiem będą spotkania z rodzicami w poszczególnych szkołach.

Najmniejszy problem jest w Mszanie, gdzie szkoła podstawowa i gimnazjum działają w jednym połączonym budynku. Tam od 1 września tego roku powstanie ośmioklasowa SP z oddziałami gimnazjalnymi, które za dwa lata wygasną.

Znacznie więcej problemów reforma oświaty nastręcza w Połomi i Gogołowej. W połomskim Zespole funkcjonuje obecnie 6-oddziałowe przedszkole oraz sześcioklasowa szkoła podstawowa dla uczniów z Połomi i Gogołowej. Gdyby utworzyć tu ośmioklasową podstawówkę, to albo trzeba byłoby zlikwidować część oddziałów przedszkolnych, albo uczniowie SP musieliby chodzić na lekcje na dwie zmiany.

Z kolei w Gogołowej obecnie jest LO i Gimnazjum (dla dzieci z Połomi i Gogołowej). Gogołowa to najmniejsze z sołectw, dodatkowo część dzieci chodzi do szkół poza gminą. Gdyby utworzyć tu od września szkołę podstawową, klasy będą nieliczne i prawdopodobnie musiałyby być łączone, czego nie chcą ani nauczyciele, ani rodzice.

Nowa sieć szkół w gminie była szeroko dyskutowana w ramach zespołu roboczego, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich środowisk związanych ze szkolnictwem, a więc: dyrektorzy placówek, przedstawiciele Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców, przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty, przedstawiciele Rady Gminy: wiceprzewodnicząca Rady oraz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, a także przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem na czele.