Nowa sala gimnastyczna dla kozielskich licealistów

Samorząd powiatowy z Kędzierzyna – Koźla zamierza inwestować w szkolną infrastrukturę sportową. W dużych placówkach szkolnych są po dwie sale gimnastyczne, ale i tak trzeba łączyć lekcje wychowania fizycznego. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w I Liceum Ogólnokształcącym. Tutaj młodzież do dyspozycji ma tylko jedną salę gimnastyczną . Podczas zajęć w-f panuje na niej duży ścisk. – Wkrótce ta sytuacja może jednak ulec zmianie – tłumaczy wicestarosta Józef Gisman.

Obecnie trwają rozmowy z konserwatorem zabytków, ponieważ forma architektoniczna nowej sali musi być dopasowana do zabytkowego obiektu, w którym mieści się szkoła.