Nowa jednostka w urzędzie miasta

W Wodzisławiu Śląskim powstanie Zarząd Dróg Miejskich. Obecnie zarządzanie drogami miejskimi prowadzone jest przez Urząd Miasta i Służby Komunalne Miasta. Trzeba dokonać niezbędnych zmian, bo wojewoda śląski nie dopuszcza łączenia w jednej jednostce organizacyjnej działań związanych z drogami publicznymi z jakimikolwiek innymi działaniami. Mówi Dariusz Szymczak, zastępca prezydenta miasta.

W nowej jednostce pracować będą prawie wszystkie brygady Działu Drogowego SKM i pracownicy obecnego Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu w Urzędzie Miasta.

Jedna z brygad drogowych pozostanie w Służbach Komunalnych Miasta i będzie zajmować się utrzymaniem dróg wewnętrznych. SKM nadal będą realizować zadania dot. utrzymania zieleni miejskiej, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, cmentarza komunalnego, przytuliska dla bezdomnych zwierząt, zimowego utrzymania dróg wewnętrznych oraz obsługi kadrowej i księgowej Zarządu Dróg Miejskich.