Nowa jakość usług w głubczyckim szpitalu. Placówka doposażona i wyremontowana – zobacz zdjęcia!

Został zmodernizowany i doposażony. Szpital w Głubczycach zakończył projekt dotyczący podniesienia skuteczności i wydajności leczenia. Skutek ten ma być osiągnięty poprzez zakup nowoczesnych urządzeń, jakie zasiliły placówkę. Mówi Tomasz Janyk, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych szpitala w Głubczycach:

Szpital wzbogacił się również o szereg nowych urządzeń, co było również jednym z celów:

Szpital miał do tej pory jeden taki wózek, dodatkowy sprawi, że oba piętra zostaną wyposażone w ten sprzęt. Lista pozyskanych sprzętów jest znacznie dłuższa. W ramach projektu zostały również wykonane roboty budowlane:

Drzwi zostały wymienione na szersze.

Całkowita wartość projektu to niespełna 930 tysięcy złotych, dofinansowanie z unii wyniosło prawie 800 tys. zł. Przypomnijmy, że pełna nazwa projektu to “Podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SP ZOZ w Głubczycach poprzez jego modernizację i doposażenie”. To jeden z czerech projektów realizowanych przez głubczycką placówkę.

fot.: SP ZOZ w Głubczycach