Nowa jakość szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży w Raciborzu

Współzawodnictwo, praca szkoleniowa wg. jednakowych, jasno określonych zasad, podniesienie poziomu gry i motywacji zawodników, którzy raz na pół roku będą mogli awansować do lepszego zespołu, wzmocnienie marki Unii Racibórz, bardziej racjonalne wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowej – to cele projektu szkolenia dzieci i młodzieży w raciborskich klubach piłkarskich – do którego przystępuje Miasto Racibórz.

Autorem wdrażanej koncepcji i koordynatorem tych działań jest Marek Śledź – ceniony szkoleniowiec, dyrektor akademii RKS Raków Częstochowa, wieloletni dyrektor akademii Lecha Poznań.

Podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Miastem, a Markiem Śledziem to początek wzorowanej na projekcie klubów filialnych współpracy, której efektem ma być ujednolicenie szkolenia dzieci i młodzieży w raciborskich klubach, popularyzacja piłki nożnej w mieście, a także wytyczenie i realizacja indywidualnych Ścieżek Rozwoju Piłkarskiego. Współpraca skupiać będzie się na trzech aspektach: organizacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym.

Pomysł i podstawy programu szkoleniowego Marka Śledzia konsultowane były podczas spotkań z przedstawicielami raciborskich klubów piłkarskich. I to od ich zaangażowania i jednomyślności w szkoleniu w dużej mierze zależy powodzenie realizacji tego projektu.

Pierwszy etap wdrażania projektu zaplanowany jest na okres od września do grudnia tego roku. To czas na spotkania organizacyjne, ustalenie zasad funkcjonowania w projekcie, hospitacje zajęć treningowych w wybranych klubach i realizację warsztatów praktycznych.

Chcemy, aby dzięki naszej współpracy dzieci i młodzież prowadzona w raciborskich klubach, a dalej w Unii, grała na jak najwyższym poziomie rozgrywkowym. Naszym celem jest budowanie lepszej piłki nożnej w Raciborzu.