Nowa identyfikacja wizualna Rybnika

Od maja 2018 r. miasto Rybnik, w ramach porządkowania przestrzeni publicznej oraz budowania jednolitej marki miasta, będzie posługiwać się nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej. SIW to zbiór wytycznych, regulujących użycie miejskiej symboliki i porządkujących powstawanie miejskie materiałów – informacyjnych, promocyjnych i urzędowych. Skierowany jest on do mieszkańców miasta, by uporządkować i podnieść jakość przestrzeni publicznej, wzmocnić lokalny patriotyzm i poczucie wspólnoty oraz podnieść jakość komunikacji na linii obywatel – urząd. System ma również skutecznie budować markę miasta i pokazać miasto z jak najlepszej strony osobom spoza Rybnika.