Nocna i świąteczna opieka zdrowotna przeniesiona do stacji krwiodawstwa przy Sienkiewicza w Raciborzu

Starosta Raciborski informuje, iż w porozumieniu ze służbami wojewody śląskiego oraz narodowego funduszu zdrowia, działająca do tej pory w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu, Poradnia Lekarza POZ świadcząca usługi w zakresie nocnej i świątecznej całodobowej opieki medycznej od poniedziałku 16 marca br. od godz.18:00 zacznie funkcjonować w dawnym budynku stacji krwiodawstwa w Raciborzu mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza.

W trakcie ustaleń wielokrotnie podkreślono, dobry stan techniczny budynku oraz fakt, iż w pełni spełnia on wymogi sanitarne. Zgodę na wykorzystanie budynku wyraziła również dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.