Niezwykła wystawa w ZK Racibórz

Raciborscy funkcjonariusze Służby Więziennej pokazali wystawę poświęconą historii powstań śląskich.

Wystawa „Rok 1920 na Górnym Śląsku” została zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego „Dziedzictwo pokoleń”, dzięki wieloletniej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach. Ideą wystawy było zaprezentowanie osadzonym sytuacji historycznej i politycznej Śląska po I wojnie światowej. Prezentacja składa się z plansz, na których opisano sytuację społeczną i polityczną mieszkańców Śląska, a w szczególności odnoszącą się do wybuchu i przebiegu II Powstania Śląskiego.

Edukacja historyczna to ważny element pracy wychowawczej. Szczególnie w kontekście budowania tożsamości patriotycznej i wartości ogólnoludzkich” – podkreśla więzienny wychowawca, mjr Grzegorz Chrószcz.Tego typu wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Traktują to jako swoistą lekcję historii. A przede wszystkim mogą zapoznać się z wydarzeniami, dzięki którym Śląsk jest dziś częścią naszej ojczyzny” – podsumowuje akcję Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu mjr Maciej Konior.