Niepełnosprawni mogą już składać wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski kolejny raz przystąpił do realizacji programu Aktywny Samorząd. Projekt na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Mówi starosta powiatu Paweł Masełko.

Wnioski można składać bezpośrednio w PCPR, pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Nabór wniosków w ramach Modułu I programu będzie trwał do 31.08.2022 r. w ramach Modułu II, zakończy się z dniem 10.10.2022 r.