Niemal tysiąc mieszkańców regionu dostało 500 plus od opolskiego ZUS

Opolski ZUS wydał prawie tysiąc decyzji o przyznaniu dodatku uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Na tej podstawie, 941 osób mogło się cieszyć z pierwszych przelewów bądź wizyty listonosza i gotówki z programu 500 plus dla osób niesamodzielnych. – Do poniedziałku przyjęliśmy 5794 wnioski – tłumaczy Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Oprócz prawie tysiąca wydanych decyzji, kolejnych 1400 czeka na opinię lekarzy orzeczników ZUS pod kątem orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.