Nieboczowy: w tym roku koniec przenoszenia wsi do nowej lokalizacji

Jak wylicza Czesław Burek, wójt gminy Lubomia, gotowa jest już infrastruktura techniczna i drogowa, czyli kanalizacja deszczowa, sanitarna, drogi i chodniki. Pod koniec grudnia przyłączono gaz.

– W tej chwili jest montowane oświetlenie uliczne. Jesteśmy w trakcie budowy remizy strażackiej, budujemy park, boisko sportowe […]. – opowiadał nam wójt:

Przenoszenie wsi to gigantyczna operacja logistyczna, w której było i jest kilka trudnych punktów, jak np. przenoszenie w całości cmentarza, czy obecne problemy z odwodnieniem boiska.

Nie wszyscy mieszkańcy przenieśli się już do nowej wsi i do swoich nowych domów. Część funkcjonuje na dwóch lokalizacjach.

Mieszkańcy, którzy zostali jeszcze w starej wsi, muszą mieć świadomość, że w tym półroczu kończy działalność wodociąg i trzeba być przygotowanym na dowożenie wody beczkowozami. Przecięcie wstęgi z okazji przeniesienia wsi do nowej lokalizacji prawdopodobnie w sierpniu tego roku.