Nieboczowy. Oficjalne otwarcie wsi w przyszłym roku

kosciół

W nowych Nieboczowach istnieje już pełna infrastruktura techniczna z kanalizacją sanitarną, deszczową i oczyszczalnią ścieków. Do końca października zbudowana zostanie jeszcze sieć gazowa. – Obecnie trwają prace przy budowie cmentarza – informuje Czesław Burek, wójt Lubomi.

Na terenie cmentarza pozostało odtworzenie nagrobków. Przy nim, budowana jest kaplica oraz okazała brama wjazdowa.

Do końca września mają być przeniesione trzy przydrożne kapliczki oraz sześć krzyży. Uroczyste otwarcie nowej wsi zaplanowano na wrzesień przyszłego roku.