Nie żyje założyciel Grupy PBG Jerzy Wiśniewski

Wczoraj, niespodziewanie, w wieku 62 lat zmarł Jerzy Wiśniewski, założyciel i główny akcjonariusz Grupy PBG, Prezes Zarządu PBG S.A. oraz RAFAKO S.A., największej polskiej grupy budownictwa energetycznego.

– Odszedł wizjoner, który całe swoje zawodowe życie poświęcił rozwojowi kraju, angażując się w realizację inwestycji istotnych dla Polski. Stawiał czoła wielu wyzwaniom i przeciwnościom. Wielki patriota, który umiłowanie Ojczyzny rozumiał jako ciężką pracę dla jej rozwoju i pomyślności. Odszedł człowiek wielkiego serca, który bez rozgłosu pomagał ludziom, uważając, że dobroczynność jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Mecenas sztuki, miłośnik historii, człowiek wielkiej pasji – czytamy w komunikacie spółki.

Jerzy Mieczysław Wiśniewski ukończył Politechnikę Poznańską, w 2004 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1994 roku, tworząc przedsiębiorstwo świadczące usługi w branży gazowniczej. Rodzinną firmę rozwinął w Grupę Kapitałową skupioną wokół przedsiębiorstwa PBG S.A., której spółki realizują od roku 2004 największe w Polsce inwestycje na rynku budownictwa gazowego, kubaturowego oraz energetycznego.

Uzyskał tytuł Inżyniera Górnictwa II Stopnia nadany decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, a w roku 2009 za wkład pracy na rzecz branży górniczej uzyskał tytuł „Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia”, nadany przez Ministra Gospodarki. Zdobył uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa udzielone przez Ministerstwo Skarbu. W 1997 roku odznaczony decyzją Ministra Gospodarki Brązową Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP” w uznaniu zasług dla górnictwa i jego rozwoju. W 2004 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Zakwalifikowany w roku 2009 do finałowej piątki największych osobowości kapitalizmu w Polsce, nominowany za cierpliwość, umiejętność wyławiania perełek oraz dzielenie się sukcesem i wiedzą z rodziną, w konkursie na Asa XX-lecia Kapitalizmu w Polsce, organizowanym przez Puls Biznesu. W Grupie Kapitałowej PBG odpowiadał za strategię oraz za jej realizację.

Jerzy Wiśniewski był Prezesem Zarządu PBG S.A. oraz RAFAKO S.A., oraz członkiem rad nadzorczych spółek, w tym między innymi: PBG Dom Sp. z o.o., PBG oil and gas Sp. z o.o., PBG Erigo Sp. z o.o., E001RK Sp. z o.o., E003B7 Sp. z o.o. W latach 2011 – 2018 pozostawał Przewodniczącym Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.