Nie żyje sołtys Chałupek

Wczoraj (12.03) w nocy, zmarł w wieku 74 lat Ryszard Chrobok, sołtys Chałupek.
Pełnił obowiązki sołtysa wsi przez 20 lat. Zaangażowany społecznik, działacz Grupy Odnowy Wsi, członek Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” oraz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chałupkach. Był zaangażowanym działaczem na rzecz rozwoju wsi Chałupki, prekursorem inicjatyw Grup Odnowy Wsi na terenie Województwa Śląskiego. Oddany lokalnej społeczności, zawsze służący pomocą, radą i dobrym słowem.