Nie żyje Kazimierz Berger

Zmarł Kazimierz Berger – były, długoletni dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku. Kazimierz Berger przez 19 lat odpowiadał za funkcjonowanie rybnickiej komunikacji miejskiej, pełniąc funkcję dyrektora ZTZ-u, wcześniej związany był zawodowo z rybnickim PKS-em. W 2019 roku przeszedł na emeryturę.

Wielu rybniczan pamięta go również jako wieloletniego uczestnika rybnickiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, w trakcie której odpowiadał za bezpieczne przemieszczanie się pątników, kierując pracą pielgrzymkowej służby ruchu.