Nie ma porozumienia pomiędzy związkami a dyrekcją szpitala

szpital_rydultowy

Jak wiecie już z wiadomości Radia Vanessa, w szpitalach w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach trwa akcja protestacyjna. Na taki ruch zdecydowało się 5 z 8 związków zawodowych działających w lecznicach. Są w tej grupie związki zawodowe pielęgniarek i położnych, “Solidarność”, związek ratowników medycznych. To konsekwencja braku realizacji postulatów strony związkowej, czyli podwyżek płac o 500 złotych przez trzy kolejne lata i gwarancji zatrudnienia na 7 lat.

– Zaczynają się bardzo niepokojące ruchy, część pracowników po prostu odchodzi z naszego zakładu pracy – komentuje Jolanta Muskała, przewodnicząca komitetu protestacyjnego.

Na dziś planowana jest kolejna tura rozmów pomiędzy stroną związkową a dyrekcją lecznicy. Strony spotkają się również w przyszłym tygodniu. W poniedziałek i wtorek odbędą się rozmowy wewnętrzne pomiędzy pracownikami a reprezentantami związków zawodowych.