Narodowy Fundusz Zdrowia naliczył szpitalowi karną kwotę

ool

Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę finansową na raciborski szpital. Kontrola dotyczyła roku 2011 i prowadzonych wówczas programów lekowych. Fundusz uznał, że lecznica musi zwrócić ponad milion złotych z tytułu hospitalizacji na oddziale zakaźnym. Dyrekcja zamierza dochodzić swoich racji na drodze sądowej.

– komentuje dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. Oddział zakaźny prowadzi duże programy lekowe. Według medyków – pacjent musi być prowadzony zarówno przez oddział i poradnie. Fundusz chce zwrotu na hospitalizację, bo interpretuje, że nie jest to element prowadzonego programu lekowego.

– W 2012 roku fundusz zareagował na ten sposób rozliczeń i pod koniec roku kazał nam skorygować rozliczenie, czyli zapłacił nam w hospitalizacji, to co rozliczaliśmy w programie, natomiast lek w poradni hepatologicznej. Rok 2012 został załatwiony, natomiast 2011 wrócił i teraz fundusz ma prawo do korekty, natomiast nam takiej możliwości fundusz nie daje – komentuje dyrektor Rudnik.

Poradnia hepatologiczna jest wiodącą poradnią szpitala jeśli chodzi o wynik finansowy. Od 2007 roku zysk na poradni hepatologicznej wyniósł ponad 7 milionów złotych, co rocznie daje lecznicy wynik finansowy około 1,5 milionów złotych na plusie. Łącznie z oddziałem zakaźnym dyrekcja wylicza co roku około 3 miliony złotych zysku. – Chcielibyśmy mieć takie oddziały inne – komentuje Rudnik.