Narodowy Dzień Niepodległości w cieniu pandemii

Symboliczne zapalenie zniczy i złożenie wieńców, to przebieg tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości w powiecie krapkowickim. Oficjalnych uroczystości ze względu na pandemie nie było. Pod pomnikiem Ofiarom Wojen i Przemocy w Krapkowicach o godzinie 11:00 stawiły się tylko skromne delegacje gminy i powiatu na czele z burmistrzem Andrzejem Kasiurą i starostą Maciejem Sonikiem.

Ze względu na obowiązujące ograniczenie w dotychczasowej formie nie mógł się też odbyć tradycyjnie organizowany z okazji 11 listopada koncert „Niepodległość muzyczne ma imię”. Młodych artystów Krapkowickiego Domu Kultury można za to o godzinie 15:00 zobaczyć w transmisji internetowej.