Narada oświatowa okazją do przekazania gratulacji dwóm pedagogom

Podczas narady oświatowej Agnieszka Kossakowska, dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu otrzymała gratulacje za 25 lat pracy w szkole. Dyrektor swoją funkcję pełni już od 8 lat.

Z rąk władz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego awans na nauczyciela mianowanego otrzymała Violetta Bochynek, która jest pedagogiem z 9-letnim stażem pracy w kozielskiej „Żegludze”. W placówce uczy biologii i chemii. Organizuje też imprezy żeglugowe i konkursy, np. „Chemia blisko nas”.