Nagrodę przeznaczą na centrum rehabilitacji

Wiadomo już na co gmina Krzyżanowice przeznaczy milion złotych przyznany jej w ramach rządowego konkursu ‘Rosnąca odporność’. Chcemy te pieniądze przeznaczyć na kolejny etap rozwoju naszego ośrodka zdrowia – mówi wójt Grzegorz Utracki.

W ubiegłym roku w budynku przychodni zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych, prace nad utworzeniem centrum rehabilitacji mają ruszyć w przyszłym roku.