Nagroda za pomoc w odnalezieniu sprawcy podpalenia

 

Powraca sprawa podpalenia czterech stogów słomy w Owsiszczach na polu Wydale – Nowa Wioska. Poszkodowana w wyniku pożaru firma ustanowiła nagrodę dla osoby, która przekaże policji informacje pomocne przy identyfikacji sprawców podpalenia. W przypadku przekazania istotnych poszlak przez kilka osób, nagroda zostanie podzielona w równych częściach. Wszelkie informacje w tej sprawie można kierować do jednostek policji w Raciborzu i Krzyżanowicach.