Nagroda specjalna Mieszko 2018 powędrowała do Bronisława Piroga

 

Dla nich praca to nie zajęcie na osiem godzin dziennie, ale pasja, której oddają całe swoje serce. Za zaangażowanie i przekazywanie pozytywnej twórczej energii zostali uhonorowani statuetkami Mieszko, przyznawanymi przez Kapitułę w imieniu starosty powiatu raciborskiego. Wśród nagrodzonych podczas niedzielnej gali znalazł się Bronisław Piróg, organizator Imprezy Pływadło, która łączy województwo śląskie i opolskie: Bronisław Piróg nie ukrywał wzruszenia:

Nie zawsze potrafimy lub chcemy dostrzec piękno i potencjał tego, co nas otacza. Ja staram się wydobyć i podkreślić to, co najlepsze w naszej mąłej ojczyźnie – mówił:

Odbierając nagrodę specjalną Bronisław Piróg wspominał swoje pierwsze eventy na Odrze. Oprócz Pływadła Pan Bronisław jest także animatorem kolejnej wodniackiej imprezy łączącej walory turystyczne z ekologicznymi pod nazwą Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy.

BRONISŁAW PIRÓG – mieszkaniec Polskiej Cerekwi, z wykształcenia elektryk, wieloletni przedsiębiorca handlowy, animator życia społecznego, jest pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia o nazwie „Pływadło”, które organizowane jest nieprzerwanie od dziewiętnastu lat pod hasłem „Odra rzeką integracji europejskiej”. Udział w niej biorą pomysłowi konstruktorzy poruszający się po rzece nietypowymi obiektami pływającymi, krzewiąc nadrzędne idee tego wydarzenia, którymi są promowanie walorów turystycznych Odry oraz integracja na terenach polsko – czeskiego pogranicza. Eksponowany motyw promocyjny; „Rzeki dzielą – Odra łączy” sprawdza się w tym przypadku całkowicie bowiem w Plywadle – coraz bardziej znanym nie tylko w regionie – biorą udział również Czesi. Pan Bronisław jest także animatorem kolejnej wodniackiej imprezy łączącej walory turystyczne z ekologicznymi pod nazwą Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy. Za zasługi na rzecz propagowania turystyki wodnej na Odrze oraz aktywizowania środowisk wodniackich i rowerowych do wykorzystywania naturalnych szlaków turystycznych oraz promocji i rozwoju turystyki – Bronisław Piróg – otrzymał wiele wyróżnień, nagród, odznaczeń i dyplomów.