Nad Odrą przybędzie drzew

Dzięki połączeniu sił Miasta Racibórz i firmy Tokai COBEX teren nad Odrą znajdujący się pomiędzy ścieżką rowerową a blokami na ulicy Bosackiej zostanie zagospodarowany na zielony użytek ekologiczny. W piątek (22.10) dokonano symbolicznego wkopania pierwszego spośród kilkudziesięciu drzew, które w przyszłości zamienią istniejącą tu łąkę w teren parkowy.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu zostanie ukończone w przyszłym roku. Na wspomnianym terenie pojawią się drzewa różnych gatunków takich jak olsza czarna, brzoza omszona, dąb błotny, czeremcha pospolita, wierzba biała, jesion wyniosły i grab pospolity.

Działania wpisują się proekologiczną inicjatywę Tokai COBEX pt. „Going Greener”. Tokai COBEX jako firma świadoma i odpowiedzialna społecznie zainicjowała to przedsięwzięcie, w ramach którego podejmowane są działania mające na celu ochronę środowiska i poprawę jego stanu.

Wierzymy, że nasza inicjatywa zaowocuje dalszą współpracą z raciborskim UM i kolejnymi kampaniami proekologicznymi spełniającymi oczekiwania mieszkańców – podsumowała Beata Rembierz.

– Bardzo cieszy mnie wysokie zaangażowanie spółki Tokai COBEX w kwestie raciborskiej ekologii. Instalacje wykonywane na najwyższym poziomie bezpieczeństwa ekologicznego, wsparcie mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła, wspólne sadzenie drzew, które będą służyły nam wszystkim oraz planowane zaangażowanie w akcje edukacji ekologicznej prowadzone w naszych szkołach to działania, które świadczą o wysokiej świadomości spółki w kwestiach zrównoważonego rozwoju i dbałości o swoje otoczenie społeczne, a także wpisują się w oczekiwania mieszkańców, jakie poznaliśmy przy pracach nad strategią rozwoju miasta. Chciałbym za to bardzo podziękować – powiedział wiceprezydent Dawid Wacławczyk.