Na terenach po KWK 1 Maja powstaną drogi

W wodzisławskim magistracie podpisano umowę na budowę dróg na terenach po KWK 1 Maja, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Prace będą dotyczyć realizacji inwestycji polegającej na budowie dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z montażem oświetlenia LED-owego i odwodnieniem.

Zadanie obejmuje:

– wykonanie konstrukcji jezdni wraz z zabudową krawężników,
– wykonanie chodników i poboczy, zjazdów, oświetlenia drogi, rozwiązań dotyczących odwodnienia pasa drogowego, tak by w odpowiedni sposób odprowadzić wody deszczowe wraz z uwzględnieniem naturalnych zlewni z terenów przyległych.

Trzy odcinki w ramach trzech zadań połączą się i powstanie nowo wybudowana droga, która stanie się drogą publiczną. Z drogi będą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy.

Podmiotem realizującym oraz zarządzającym infrastrukturą po zakończeniu realizacji będzie ZDM w Wodzisławiu Śląskim. Zgodnie z zapowiedzią wykonawcy, prace mają rozpocząć się na początku października tego roku. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2021 roku. Koszt inwestycji to 4 121 621,00 zł.