Wniosek złożysz tylko drogą pocztową lub elektroniczną

W związku ze wzrostem i koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 (KORONAWIRUS), w ramach dyżuru skargowego w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu oraz w Komisariacie Policji w Kuźni Raciborskiej i w Krzyżanowicach zawiesza się osobiste przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków.

Osoby chcące  złożyć skargę lub wniosek mogą to zrobić  drogą pocztową lub elektroniczną.