MZK Jastrzębie rezygnuje z linii W10

Ministerstwo Zdrowia  zmienia decyzję w sprawie limitu pasażerów w czerwonych strefach. Nowelizacja zakłada, że limit pasażerów wynosi 50% liczby miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc w autobusie, co oznacza dwukrotne zwiększenie liczby pasażerów w stosunku do pierwotnych decyzji władz centralnych. W strefach żółtych, w odniesieniu do komunikacji, nie wprowadzono dodatkowych rygorów. W tej sytuacji MZK Jastrzębie rezygnuje z dodatkowych kursów na linii W10 (Jastrzębie-Wodzisław-Rybnik).

Przypomnijmy, że w obowiązuje obowiązek zasłanianie ust i nosa (w strefie czerwonej także w przestrzeni publicznej, w tym na przystankach autobusowych). Od września osoba, która tego nie robi musi posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeciwskazania. Bez względu na częste zmiany regulacji prawnych, warto zachować dystans i często dezynfekować ręce.