MOS stanie się Powiatowym Centrum Sportu

Miejski Ośrodek Sportu w Raciborzu zostanie przekształcony w Powiatowe Centrum Sportu – to decyzja podyktowana zarówno względami ekonomicznymi, jak i edukacyjnymi – mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

Powiatowe Centrum Sportu ma zostać wyłączone z systemu oświaty, przez co jego oferta miałaby być zdecydowanie szersza.

Według założeń, Powiatowe Centrum Sportu miałoby zacząć funkcjonować 1 stycznia 2021 roku.