Morawski Szlak Rowerowy coraz bliżej

Morawski Szlak Rowerowy – tak nazywać się będzie ścieżka rowerowa łącząca Racibórz z gminą Krzyżanowice. Jej pierwszy etap połączy granice miasta z sołectwem Bieńkowice. Po stronie gminy prace przygotowawcze już ruszyły, w trakcie ostatniej sesji raciborscy radni również podjęli już stosowne uchwały – mówi prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

Docelowo ścieżka ma połączyć Racibórz i gminę Krzyżanowice z systemem ścieżek rowerowych po czeskiej stronie granicy. Realizację zaplanowano na przyszły rok, pod warunkiem otrzymania na ten cel pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.