Mogą zawyć syreny

W dniach 6-9 października br. odbędą się krajowe ćwiczenia „RENEGADE/SAREX-20” w ramach, których we wtorek, 6 października, w godzinach od 8.00 do 10.00 na terenie Polski – także w Raciborzu – mogą być uruchamiane syreny alarmowe. Dokładny czas, miejsce i częstotliwość uruchamiania syren nie są znane. W czasie ćwiczeń mogą być włączane syreny alarmowe obrony cywilnej oraz jednostek OSP.

Znaczenie emitowanych dźwięków:

  • dźwięk modulowany trwający 3 minuty oznacza „Ogłoszenie alarmu”;
  • dźwięk ciągły trwający 3 minuty oznacza „Odwołanie alarmu”.

Więcej informacji: Śląski Urząd Wojewódzki