Mogą dziś zawyć syreny

Dzisiaj (22.11) w godzinach od 9.00 do 13.00 na terenie województwa śląskiego – w tym również na terenie Raciborza mogą być uruchamiane syreny alarmowe. Planowana próba syren jest częścią wojewódzkiego treningu sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu, w sposób dynamiczny, mogą być uruchamiane syreny alarmowe obrony cywilnej oraz jednostek OSP.
Dokładny czas, miejsce i częstotliwość uruchamiania syren nie są znane. Syreny będą emitowały dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający „odwołanie alarmu” na danym terenie.