Modernizacje jednostek OSP w Krzanowicach

Gmina Krzanowice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do projektu „Przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza, wspierające działalność ochotniczych Straży Pożarnych”. – W ramach zadania dwie jednostki z terenu gminy zostaną zmodernizowane – tłumaczy burmistrz Andrzej Strzedulla.

W tym przypadku dofinansowanie wyniesie ponad 23 tysiące złotych. Szacowany koszt inwestycji to 47 tysięcy zł. Modernizacje rozpoczną się jeszcze wiosną tego roku.