Modernizacja źródeł ciepła w szkołach stanęła w miejscu

Powiat oleski nadal czeka na decyzję dostawcy gazu dotyczącą warunków przyłączy do trzech placówek oświatowych. Bez tego dokumentu nie jest możliwa realizacja projektu, który przewiduje modernizację trzech kotłowni szkolnych w samym Oleśnie. Chodzi o Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół na Sądowej oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Mówi wicestarosta powiatu Stanisław Belka.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja źródła ciepła w urzędzie. W budynku zostanie wymieniona sieć centralnego ogrzewania oraz cała kotłownia. Wykonawca projektu został już wyłoniony.