Moda na powrót do natury. Coraz więcej chętnych do poznania wsi

kozaaaaa
Zagroda edukacyjna z Kuźni Raciborskiej w grupie wyróżnionych podczas Ogólnopolskich Targów Rolniczych. Państwo Kowol brali także udział w ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze. Zagrody edukacyjne, to inicjatywa, która na terenie kraju dopiero się rozwija. Ta, zlokalizowana w Kuźni była jedną z pierwszych w województwie śląskim. Inspiracją do tworzenia takich zagród są szwajcarskie gospodarstwa rolne.

Opowiadał Bernard Kowol. Zagroda w Kuźni mieści się w środku lasu. To 3 hektarowa polana, na której można posadzić drzewo, czy skorzystać z przejażdżki konnej.