Młodzi kolejarze otrzymają stypendia i pracownię do symulacji ruchu

Uczniowie z nowego kierunku – technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu wkrótce będą mieć dobrze wyposażoną pracownię do symulacji ruchu pociągów. Powiat otrzymał na nią dofinasowanie z Ministerstwa Edukacji. O szczegółach mówi Adam Lecibil ze starostwa w Kędzierzynie-Koźlu.

Uczniowie mogą też liczyć na stypendia. Może ubiegać się o nie uczeń, który ukończył pierwszy rok nauki na kierunku technik transportu kolejowego. Pod uwagę brana będzie średnia ocen, średnia z przedmiotów zawodowych i ocena z zachowania. Program stypendialny ma na celu zapewnienie spółce wykwalifikowanej kadry na stanowiska. Pod koniec października podpisano umowę w tej sprawie. Samorząd powiatowy i szkoła zdecydowali się na uruchomienie klasy reagując wprost na zapotrzebowanie rynku pracy.