Minister wizytowała dziś powstający zbiornik Racibórz Dolny

zbiornik_wizytacja_1

2018 rok to teraz realna data zakończenia budowy zbiornika Racibórz Dolny. Dziś (29.06) odbyła się wizytacja prac wykonawcy. Przyjechała m.in. wiceminister Dorota Niedziela, która zapewniła w rozmowie z nami, że temat zbiornika jest jednym z dominujących:

Jak przekazał nam dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (inwestor zadania), wykonanie zbiornika szacuje się na poziomie 20%. Tomasz Cywiński przypomina, że na przesunięcie terminu końca prac, wpływ miały m.in. uszczegółowione badania geotechniczne i geologiczne. Czy dodatkowe prace będą wiązać się z większymi kosztami? – To się jeszcze okaże – dodaje dyrektor RZGW:

Jak zapewnia dyrektor RZGW, zbiornik ma zapewnione finansowanie, nawet w przypadku wzrostu kosztów prac.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Witold Sumisławski – opowiadał o całości inwestycji hydrologicznych wzdłuż Odry.

O raciborskim zbiorniku, prezes KZGW, mówi jako o inwestycji mającej wpływ na całe dorzecze Odry.

Wizytacja zbiornika była element dzisiejszych spotkań premier rządu i jej ministrów z mieszkańcami Śląska. Temat hydrologiczny poruszono w Raciborzu z inicjatywy posła Henryka Siedlaczka:

Jak usłyszeliśmy z ust i wiceminister i posła, przeniesienie zadania budowy zbiornika z “Programu dla Odry 2006” na rzecz tzw. masterplanów, nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń.