Mimo pandemii wyniki naboru okazały się udane

710 nowych uczniów rozpocznie naukę w szkołach ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Tegoroczny nabór okazał się udany. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią w szkołach prowadzonych przez starostwo kształcić się będzie 60 uczniów więcej niż pokazywały wskaźniki demograficzne. To niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że nabór, a przy tym promocja placówek odbywała się wyłącznie w Internecie – tłumaczy Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Powiat utworzy siedem oddziałów szkół licealnych, czternaście oddziałów szkół technicznych i pięć oddziałów szkół branżowych.

We wszystkich szkołach uczyć się będzie 3400 uczniów w 124 oddziałach.

Szkoły są przygotowane do pracy w reżimie sanitarnym, wszędzie będą środki dezynfekcyjne, poza tym w momencie przemieszczania się z klasy do klasy na korytarzu uczniowie będą nosili maseczki. W placówkach otwarte zostaną dodatkowe wejścia, tak by maksymalnie rozproszyć uczniów podczas przemieszczania się. Dyrektorzy mają też przygotowane izolatki. W przypadku podejrzenia zakażenia podejmowane będą decyzje zgodne z procedurami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

== =  =