Miliony złotych na remont basenu w Tworkowie

Gmina Krzyżanowice jak większość samorządów złożyła trzy projekty inwestycyjne w ramach rządowego programu Polski Ład.

Mówi wójt Grzegorz Utracki i wyjaśnia, że gminie udało się otrzymać dofinansowanie tylko do tej ostatniej inwestycji.

Remont basenu w Tworkowie ma ruszyć w przyszłym roku.