Miliony na lepsze osiągi i standardy

Oczyszczalnia ścieków w Głogówku wkracza w XXI wiek i poprawia swoją jakość pracy. Tamtejszy magistrat zmodernizował wiele bardzo wyeksploatowanych urządzeń, na obiekcie pojawiła się m.in. automatyka, pozwalająca na zdalne kontrolowanie całego systemu odbioru ścieków. O szczegółach mówi burmistrz Piotr Bujak.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja części biologicznej oczyszczalni scieków..

Zadanie w blisko połowie (3,6 mln zł) jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę stanu wód powierzchniowych w gminie, zwłaszcza rzeki Osobłogi. Stworzy także możliwość podłączania kolejnych miejscowości do oczyszczalni, zmniejszając też tempo wzrostu opłat za odbiór ścieków.