Milionowe wsparcie walki ze smogiem

155 milionów złotych – tyle pieniędzy trafi do gmin i miast województwa śląskiego z przeznaczeniem na walkę ze smogiem – trzy umowy dofinansowujące programy wymiany źródeł ciepła podpisano wczoraj w śląskim urzędzie marszałkowskim. Na środki na modernizację kotłów i termomodernizację będą mogli liczyć mieszkańcy miast i gmin Subregionu Zachodniego, Czerwionki-Leszczyn, a także żywiecczyzny, co w sumie oznacza wsparcie dla 27 samorządów. W samym tylko Raciborzu dofinansowanie obejmie wymianę 115 kotłów, z kolei w gminie Krzyżanowice będzie można za te środki zmodernizować instalacje w 64 domostwach.

Poniżej dokładna lista samorządów zakwalifikowanych do realizacji zgłoszonych projektów:

  1. “Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego. Projekt realizowany jest w formule grantowej.

Łącznie w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak i produkcję energii elektrycznej.

Projekt obejmuje następujące technologie:

– instalacje fotowoltaiczne (1097 instalacji)

– pompy ciepła do c.w.u., (130 sztuk)

– kotły na pelet z biomasy, (241 sztuk, w tym 45 kotłów o mocy do 20kW i 196 kotłów o mocy od 20 do 30kW).

Liczba instalacji z podziałem na gminy uczestniczące w projekcie:

– Godów: 94 szt.,

– Jastrzębie-Zdrój: 204 szt.,

– Krzyżanowice: 64 szt.,

– Marklowice: 65 szt.,

– Pszów: 89 szt.,

– Racibórz: 115 szt.,

– Rybnik: 308 szt.,

– Rydułtowy: 179 szt.,

– Wodzisław Śl.: 168 szt.,

– Żory: 182 szt.

  1. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach.

Przedmiotem projektu jest zakup, budowa lub przebudowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Projekt realizowany jest w formule grantowej.

Mikroinstalacje OZE na które zostaną przyznane granty obejmują:

– instalacje fotowoltaiczne – 461 szt.,

– instalacje solarne – 46 szt.,

– pompa ciepła do c.w.u. – 97 szt.,

– pompa ciepła do c.w.u. i c.o. – 161 szt.

W ramach projektu zainstalowanych będzie 765 szt. instalacji.Łączna moc planowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych wyniesie 2 710,91 kW,- instalacji pomp ciepła do CO oraz C.W.U. – 2 433,74 kW oraz instalacji solarnych – 227,09 kW.

  1. Związek Międzygminny d/s Ekologii w Żywcu: Słoneczna Żywiecczyzna.

Przedmiotem projektu są działania związane z budową infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie 10 Gmin Powiatu Żywieckiego będących członkami Związku Międzygminnego ds. Ekologii (ZMGE). Projekt realizowany jest w formule grantowej i obejmie 2228 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej 10,6 MW oraz 772 instalacje pomp ciepła o łącznej mocy cieplnej 13,6 MW na terenie gmin: Gilowice, Jeleśnia, Lipowa, Łodygowice, Koszarawa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły oraz Żywiec.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji, głównego problemu środowiskowego Żywiecczyzny. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze jego realizacji poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w jedną Wirtualną Elektrownię w ramach strategii działania Klastra “Żywiecka Energia Przyszłości”, którego Liderem jest ZMGE.