Milionowe wsparcie dla raciborskiej szkoły wyższej

6,3 miliona złotych trafi w przyszłym roku do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Fundusze pochodzić będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzisiaj przed południem podsekretarz stanu w tym ministerstwie zapowiedział, że pieniądze będą mogły być wykorzystane na
potrzeby remontowe szkoły. – Tzw. konstytucja dla nauki, przyjęta przez sejm, wzmacnia m.in. wyższe szkoły zawodowe. W ramach wdrażania reformy szkolnictwa wyższego, chcemy wzmocnić potencjał uczelni w mniejszych miejscowościach. Stąd też pieniądze w postaci obligacji skarbu państwa, które uczelnia będzie mogła wykorzystać – mówi wiceminister Piotr Müller.

Jak podkreśla wiceminister, środki, które trafią do raciborskiej uczelni są poważnym zastrzykiem. – Ponieważ budżet szkoły to 16 milionów a 90% funduszy wydatkowane jest na wypłaty, pieniądze przekazane przez rząd będą mogły bezpośrednio zostać wdrożone w inwestycje.

Nasze plany wymagają ogromnych inwestycji -mówi rektor Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej prof. Ewa Stachura. Jej celem w pierwszej kolejności jest budowa centrum dydaktycznego i konferencyjnego.

Wiceministrowi towarzyszył Michał Woś, pełnomocnik ministra sprawiedliwości.  – Te 6,3 mln zł to więcej niż – biorąc pod uwagę dotychczasowe kwoty wsparcia – przekazałoby na uczelnię miasto Racibórz przez 110 lat – podkreślił, dodając, że samorządy, raciborski oraz wojewódzki, do którego kandyduje, powinny wspierać rozwój PWSZ.

W murach Raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kształci się 1400 studentów na wszystkich rocznikach.

 

Oprac: Jan Bacza