Mikołowska w Rybniku będzie zamknięta

Od wtorku, 26 października przez kilka kolejnych dni zamknięty będzie odcinek ulicy Mikołowskiej w Rybniku, od zjazdu do budynku nr 142 (początek lasu) do skrzyżowania z ulicą Sosnową. Dojazd do posesji na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wielopolską – Stawową do zjazdu do budynku nr 142 zostanie utrzymany.

Powodem zamknięcie drogi jest konieczność przeprowadzenia przez miasto, wspólnie z Lasami Państwowymi, awaryjnej wycinki drzew, związanej z zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym stanem fitosanitarnym drzew. Decyzja, na podstawie której będzie prowadzona wycinka, wydana została przez wojewodę śląskiego w związku z wydanym pozwoleniem na rozbudowę ul. Mikołowskiej (tzw. decyzja ZRID).

Objazd zamkniętego odcinka:

  • Objazd 925 Katowice:
    ulica Mikołowska (DW 925), ulica Stawowa, ulica Sosnowa do ulicy Mikołowskiej (DW 925),
  • Objazd Centrum:
    ulica Mikołowska (DW 925), ulica Sosnowa, ulica Stawowa do ulicy Mikołowskiej (DW 925).