Mieszkania w Raciborzu łatwiej dostępne

Radni miasta Racibórz zmienili zasady najmu mieszkań komunalnych. Lokale mają być teraz bardziej dostępne dla osób chcących związać się z Raciborzem. Najważniejszą zmianą jest likwidacja progu metrażowego. O szczegółach mówi prezydent miasta Dariusz Polowy.

Nowością jest wprowadzenie tabeli punktowej, w której wnioskujący oceniany jest w zależności od tego m.in. w jakich warunkach lokalowych mieszka.

Radni określili również warunki jakie muszą spełniać lokale przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Na liście osób oczekujących na mieszkania komunalne w Raciborzu jest obecnie 350 osób.