Mieszkańcy nie chcą przebudowy ul. Bema

Grupa mieszkańców Raciborza apeluje do prezydenta miasta o zmianę projektu przebudowy ulicy Bema. Ich zdaniem, tu cytat z przesłanego do naszej redakcji pisma: “To co chce zrobić pan prezydent Dariusz Polowy naszym zdaniem spowoduje, wypadki, wzrost zagrożenia na tej ulicy , większą ilość samochodów, więcej hałasu i wzrost zanieczyszczenia powietrza spalinami. Przebudowa ulicy Bema doprowadzi do wzrostu niebezpieczeństwa na tej ulicy” – czytamy w piśmie. Zdaniem magistratu, planowany remont ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na tej drodze.

Poniżej obszerne fragmenty przesłanego do redakcji pisma:

“Witamy w związku z konferencją i prezentacją prezydenta Raciborza Dariusza Polowego na temat inwestycji, w tym przebudowy ulicy Bema w Raciborzu z dn.07.01.2020, chcielibyśmy, aby Państwa redakcja zamieściła nasze stanowisko w odniesieniu do wypowiedzi Pana prezydenta Dariusza Polowego. Pan Prezydent twierdzi, że przebudowa tej drogi spowoduje wzrost bezpieczeństwa. Uważamy, że będzie dokładnie odwrotnie i doprowadzi do jego pogorszenia oraz
do wielu innych negatywnych skutków w tym bezpowrotnego zabrukowania ok.530 m2 zieleni . W związku z prezentacją zdalną prezydenta Raciborza Dariusza Polowego pt. Czas na inwestycje, 7 stycznia 2021 roku, chcemy wyrazić nasze całkowicie odmienne stanowisko do prezydenta Raciborza. Nasze petycje w sprawie m.in. przebudowy ulicy Bema złożone w lutym 2020 roku oraz druga w październiku 2020 roku podpisało ponad 600 osób. Prosimy o zmianę projektu dla ulicy Bema, bo ten obecny projekt jest fatalny z bardzo negatywnymi skutkami w przypadku jego realizacji.

W swojej prezentacji pan prezydent Dariusz Polowy mówi, że realizacja projektu przebudowy ulicy Bema za 3,6 mln złotych będzie dla poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy. Niestety będzie zupełnie odwrotny skutek. To co chce zrobić pan prezydent Dariusz Polowy naszym zdaniem oraz eksperta dyrektora Tomasza Tosza z MZDiM z Jaworzna spowoduje, wypadki, wzrost zagrożenia na tej ulicy , większą ilość samochodów, więcej hałasu i wzrost zanieczyszczenia powietrza spalinami. Przebudowa ulicy Bema doprowadzi do wzrostu niebezpieczeństwa na tej ulicy. My chcemy nasadzenia drzew po lewej stronie ul.Bema a nie aby te trawniki zabetonować pod zatokę parkingową. Nie przybędzie ani jedno miejsce parkingowe na tej ulicy, których nie brakuje, bo parkowanie będzie dalej równoległe jak dotychczas. Przebudowa tej drogi ma na celu tylko doprowadzić do jeszcze większego ruchu samochodów i większych prędkości. A to dlatego, że pan prezydent Raciborza, chce całkowicie udrożnić ulicę Bema poprzez przeniesienie parkowania równoległego samochodów na ulicy między ulicami Jeziorową a ulicą Wandy, na parkowanie tych samochodów w miejsce obecnych pasów zieleni które mają zostać zlikwidowane i zabrukowane.

My chcemy na ulicy Bema jednokierunkowej drogi z ograniczeniem prędkości na tej drodze do 30 km, aby poprawić na niej bezpieczeństwo, ograniczyć już teraz zbyt duży i uciążliwy dla odpoczywających w parku i dla dzieci z przedszkola przy tej ulicy ruch samochodów, ograniczyć hałas i spaliny wdzierające się do parku i ogrodu i budynku przedszkola. Na tej ulicy bezpieczeństwo od dawna pozostawia wiele do życzenia .Było by wysoce szkodliwe, przestawianie parkowania samochodów z ulicy na trawniki. Chcemy drogi jednokierunkowej na ulicy Bema, z ograniczeniem tam prędkości. To na te trawniki po prawej stronie tych samochodów ma być przeniesione parkowanie samochodów a trawniki mają praktycznie zniknąć zabrukowane zatoką parkingową i przesuniętym chodnikiem w kierunku płotu.

Obecnie ulica Bema ma szerokość 6 metrów na znacznej długości oraz w tym miejscu gdzie parkują teraz na ulicy te samochody także 6 m szerokości. Obecnie wcale nie przeszkadza to w poruszaniu się samochodów na ulicy Bema. Jedynie obecny sposób parkowania daje tą korzyść, że spowalniania i uspokajania ruchu samochodów na ul. Bema co poprawia na niej bezpieczeństwo. Po drugiej stronie jest park oraz ławki i alejka spacerowa w bardzo bliskiej odległości od ulicy. W
parku mieszkańcy biegają, spacerują i chodzą z kijkami nordic walking i odpoczywają na ławkach. Chodnik na ul.Bema także jest wykorzystywany przez spacerowiczów. Niestety w przypadku przebudowy tej drogi wg. fatalnego projektu spacerowicze stracą zieleń na rzecz bruku i betonu a „zyskają” hałas spaliny i wzrost zagrożenia na tej drodze.”